را تور کارخانه |شرکت فناوری ژجیانگ فیگو، با مسئولیت محدود